Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

COPY URL ALL URL

 https://addons.thunderbird.net/en-us/firefox/addon/copy-urls-expert/

Công cụ : firefox
- Firefox_5503-32bit
hoặc
- Firefox_5503-64bit_2

Chặn update vào setting -> app & fetatures phần gở cài đặt xóa cái Molliza maintenance ServiceKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét