Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Auto trình duyệt bằng imacros

 Cài đặt Chrome Minium 61 

Tải imacros 8.4.4
Nắm kéo thả vào chrome://extensions/
Imacros ( fix ko co thu muc datasource > lấy link từ file.txt , full thư viện imacros )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét